Lennox (Lennox Kincaid) Clan Crest Ceramic Mug

Lennox Of Kincaid Clan Crest printed on this beautiful 15oz ceramic mug.